Matbyrået har levert all kommunikasjon til Jafs-kjedens
utsalgssteder. Vi har også levert styling og matfoto til print og
kjedens menyer på nett og i sisteleddet.

Levert til Jafs: Matfoto, design, salgsutløsende kommunikasjon og trykk av duratransmenyer til skjermer i restaurantene.

Pushvarsel til Jafs app brukere når det nærmer seg lunsj - tre ganger pr uke.

Salgsutløsende kommunikasjon i butikk hver mandag.

Levert til Jafs: Matfoto og styling til menyer

Levert til Jafs: Matfoto og styling til menyer

Levert til Jafs: Matfoto og styling til menyer

Levert til Jafs: Matfoto og styling til menyer

Levert til Jafs: Matfoto og styling til menyer

Levert til Jafs: Matfoto og styling til menyer

MIX er et selskap i Norgesgruppen. Matbyrået jobber med flere av selskapene i Norgesgruppen,
både på matfoto, design og kommunikasjon, og MIX kom til oss via Alexander Reklamebyrå
som er byrået til både MIX og KIWI - begge selskaper i Norgesgruppen.
Bildene som er presentert her brukes på menyer i MIX-kioskene.

Levert til Mix: Styling og matfoto til menyeskjermer.

Levert til Mix: Styling og matfoto til menyer.

Levert til Mix: Styling og matfoto til menyer.

Levert til Mix: Styling og matfoto til menyer.

Levert til Mix: Styling og matfoto til menyer.